Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Baudelaire, Charles

  Sorter etter

  Det vondes blomar

  149,-

  Kunsten og det moderne liv

  189,-
  I disse kunst-teoretiske skriftene fra rundt 1850 finner man noen av de viktigste forsøk på å formulere en modernismens estetikk.

  Pariserbilete

  197,- 225,-
  I desse dikta frå "Fleurs du Mal" hentar diktaren emna sine frå vandringar i Paris, men alt blir omskapt til eit uttrykk for dei opprivne kjenslene hos den distanserte flanøren. Boka inneheld og eit essay av Walter Benjamin om Tableaux Parisiens.

  Reisa og andre dikt

  171,- 195,-
  Boka inneheld dei fire siste delane av hovudverket Les fleurs du mal, samt dei seks såkalla forbodne dikta frå 1857-utgåva. I overgangen mellom romantikk og symbolisme markerte desse dikta sjølve vendepunktet i den europeiske lyrikken der det moderne storbylivet stig fram, fascinerande og sorgfullt på same tid.

  Spleen og ideal

  210,- 239,-
  Samlinga er henta frå den første og berømte delen av Les fleurs du mal. I overgangen mellom romantikk og symbolisme markerte desse dikta sjølve vendepunktet i den europeiske lyrikken der det moderne storbylivet stig fram, overmåte fascinerande og sorgfullt på same tid.

  Baudelaire, Charles