Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Brøgger, Jan

  Sorter etter

  Epidemier

  332,- 379,-
  Forfatteren ser på epidemiene i et kultur- og utviklingsperspektiv. Han viser at pestsykdommer er et relativt nytt fenomen i historien, og hvordan framveksten av vår sivilisasjon gikk hånd i hånd med spredning av epidemier. Forfatteren er opptatt av å vise hvordan epidemiene har virket inn på kulturen, og hvordan prøvelsene samfunnet ble utsatt for, ble forsøkt forklart gjennom religion og vitenskap. Han beskriver hvordan menneskene hele tiden har forsøkt å bekjempe mikrobene, og hvordan ny kunnskap ga oss bedret hygiene, nye medisiner og medikamenter. Har litteraturliste og navneregister.

  Psykologisk antropologi

  469,-
  Forfatteren viser at gjennombruddet for den fortolkende, hermeneutiske tilnærmelse til samfunnsvitenskaplige problemstillinger har muliggjort et nært samarbeid mellom psykologi og sosialantropologi. Oppmerksomheten rettes mot enkeltmenneskets avgjørelsesprosesser i dagliglivets kamp for tilværelsen. Har litteraturliste og register.

  Brøgger, Jan