Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Grepstad, Ottar

  Sorter etter

  Avisene som utvida Noreg

  350,- 399,-
  Denne boken handler om nynorskpressen som skilte seg ut, ble integrert i mediesamfunnet og gjorde nynorsk til et alminnelig språk. Den inneholder blant annet systematisk dokumentasjon av de 170 nynorskavisene som ble utgitt mellom 1858 og 2010. Med litteraturliste og register.

  Draumen om målet

  376,- 429,-

  Historia om Ivar Aasen

  306,- 349,-

  Historia om Ivar Aasen

  179,-

  Skriftkultur

  350,- 399,-

  Språksansen

  306,- 349,-

  Viljen til språk

  350,- 399,-
  Boka er ei framstilling av den nynorske kulturhistoria gjennom 1500 år. Forfattaren viser korleis aukande lese- og skrivekunne har danna grunnlaget for språkleg og kulturell demokratisering, han legg vekt på dei meiningsdannande miljøa blant nynorskbrukarane, avdekkjer ukjende sider ved historia til målrørsla og gir kvinnene den plassen i målrørsla som så ofte er blitt oversett. Forfattaren omtaler 150 profilerte personar og institusjonar, og dokumenterer språkpolitiske stortingsvedtak frå 1851-2005. Med kjelder og personnamnregister.

  Grepstad, Ottar