Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Wasenden, Odd-Harald B.

  Sorter etter

  Energimarkedsrett

  1109,-
  Boka gir en rettslig analyse av det finansielle kraftmarkedet, med hovedvekt på den organiserte handelen som finner sted på kraftbørsen Nord Pool. De tre sentrale regelsettene som behandles, er reglene om informasjonsplikt, forbudet mot innsidehandel og forbudet mot markedsmanipulasjon i kraftmarkedet. Boka inneholder både analyser av de gjeldende bestemmelsene og vurderinger av behovet for å regulere informasjonstilgang og markedsatferd. Har litteraturliste, oversikt over norsk og utenlandsk lovgivning, felleskapsrettslige tekster, offentlige dokumenter, og stikkordregister.

  EU market abuse regulation in energy markets

  599,-
  The book provides an in-depth analysis of the application of the EU market abuse directive to energy markets. The main provisions of the market abuse directive are the prohibition of insider trading and market mainpulation. Due to the close link between market abuse regulation and the need for transparancy, this book also covers regulations concerning the disclosure of information.

  Wasenden, Odd-Harald B.